Széchenyi2020

Szeged, Tarján hőkörzet geotermikus hőellátása

Projektadatok

A projekt címe: Szeged, Tarján hőkörzet geotermikus hőellátása
A projekt azonosító száma: KEHOP-5.3.2-17-2017-00023
A támogatás összege: 1 005 789 020 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 60%
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.03.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.11.30.


A projekt leírása

A geotermikus hőtermelő rendszer megvalósítása során elkészül a kitermelő és a két darab visszasajtoló kút, kiépül a teljes termálvezetékhálózat, kiépül a teljes kútgépészet, a hőközpontokban a lemezes hőcserélők, a teljes erősáramú tápellátás, megtörténik a gyengeáramú vezérlőrendszer beüzemelése és a teljes rendszer tesztüzeme.

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége:

A projektet a Geo Hőterm Korlátolt Felelősségű Társaság, a Szegedi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma fogja megvalósítani legkésőbb 2022.11.30-ig.

Szeged termálenergetikai potenciálja a terület geotermikus adottságának és megyeszékhely koncentrált hőpiacának köszönhetően kiemelkedően jó. Ennek megfelelően a felső-pannon termálvízkészlet balneológiai és kertészeti hasznosításának jelentős hagyományai vannak a városban és környékén – a távfűtésben való energetikai felhasználás azonban számos környékbeli település úttörése után csak az utóbbi években vett igazán lendületet. 2011-ben két geotermikus kaszkádrendszer is létesült a városban, melyek elsősorban egyetemi, kisebb részben önkormányzati, állami épületek hőellátását végzik a belvárosban és Újszegeden. A két, korszerű technológiával kivitelezett és szakértő háttérrel működtetett rendszer kedvező üzemi tapasztalata alapján a termálenergia hasznosításának ügye mára Szegeden is elérte azt a penetrációs szintet, hogy az energetikai függetlenséget és tisztább levegőt nyújtó mélységi geotermia hadra fogása városi szintű igényként fogalmazódik meg, amikor nagy szennyezők kiváltása, elavult rendszerek energetikai korszerűsítése a cél. Ezek közül a legjelentősebb a 27 ezer lakást, azaz a lakosság közel 50%-át ellátó, kizárólagosan gázüzemű távfűtési rendszer, mely a város legnagyobb gázfogyasztója és egyben Szeged levegőjének legnagyobb szennyezője.

A városi távhőellátás Taján városrészi rendszerében a hő termelése két alapvetően földgáz alapú központi fűtőműben történik. Az éves gáz felhasználás – az elmúlt három év átlagában – 105.842 GJ (3.113.000 m3), a gázdíj-költsége pedig közel nettó 235 millió Ft.

A Pentelei soron levő T II. jelű távfűtőműben 2 db HOVAL ST plusz 2400 típusú típusú gázkazán biztosítja a hőenergiát 4,6 MW beépített csúcsteljesítménnyel. A két elmenő fűtőkör 845 lakást lát el és méretezési hőlépcsője 130/70 °C, a tényleges üzemi előremenő hőmérséklet maximum 95 °C. A HMV előállítása a fűtőműben történik korszerű lemezes hőcserélőkkel (a 0,746 MW hőteljesítményű gázmotor üzemen kívül helyezve), tehát négyvezetékes rendszer üzemel a körzetben.

A Sás utcai T IV jelű fűtőműben 2 db HOVAL ST plusz 1700 típusú gázkazán található, összesen 3,5 MW csúcs hőteljesítménnyel. A három elmenő fűtőkör 516 lakást lát el, méretezési hőlépcsője 130/70 °C, a ténylegesen alkalmazott üzemi hőlépcső 95/70 °C. A HMV előállítása a fűtőműben, hőcserélőkkel történik (a 0,746 MW hőteljesítményű gázmotor üzemen kívül helyezve), tehát négyvezetékes rendszer üzemel a körzetben.

A Hajlat utcában létesült, T V jelű fűtőműben 3 db AKH-3000 típusú gázkazán található, összesen 3 MW csúcs hőteljesítménnyel. A fűtőműből kimenő három fűtési áramkör 574 lakást lát el, méretezési hőlépcsője 130/70 °C, a ténylegesen előremenő üzemi hőfok maximum 95 °C. A fűtőműben történik a HMV előállítása, korábban az üzemen kívül helyezett 1 db JMSC-312 típusú gázmotorral, jelenleg hőcserélőkkel.

A Bölcsőde utca végén létesült, T VI jelű fűtőműben 5 db SLT-3 típusú gázkazán található, összesen 11,6 MW csúcs hőteljesítménnyel. A fűtőműből kimenő három fűtési áramkör 976 lakást lát el, méretezési hőlépcsője 130/70 °C, a ténylegesen előremenő üzemi hőfok maximum 95 °C. A fűtőműben történik a HMV előállítása, korábban az üzemen kívül helyezett 1 db JMSC-312 típusú gázmotorral, jelenleg hőcserélőkkel. A fűtési vezeték rendszerekben változó tömegáramú szabályozással a mindenkori igények szerinti szolgáltatás történik. A HMV rendszer állandó nyomással biztosítja a változó fogyasztói igények kielégítését.

A fejlesztés során mélyülő 2000 m talpmélységű termálvíz termelő kútból 1.750 – 1.950 m körüli mélységből maximum 120, átlagosan 70 m3/h hozamú és 90 °C hőmérsékletű termálközeg várható. A termelő termálkút kijelölt helyszíne a Búzavirág utca és Csavar sor kereszteződésében lévő zöld terület.

Az egyik visszasajtoló kút 1.800 m előirányzott talpmélységgel Bronz sor – Acél utca – Füge sor által körülölelt, Baktó-Petőfi telepi sportpálya félreeső szabad területén, míg a másik visszasajtoló termálkút, szintén 1.800 m előirányzott talpmélységgel a Füge sor és Bronz sor találkozásánál található szabad területen kerül lemélyítésre.

A Pannon homokkő rezervoárra települő két visszasajtoló kút helyszínéül választott területtel szembeni egyik fő elvárás az volt, hogy mindegyik kijelölt kút helyszín rendelkezik a kútépítéshez szükséges „elérhető közelségű” infrastrukturális lehetőségekkel, nagy terjedelmű gépekkel megközelíthető területekkel és biztosíthatók a kútépítés általános építési feltételei.

A projekt további részét képezi a termálközeg visszasajtoló kutakhoz jutását biztosító, valamint a termál hőenergiát a fogyasztói hőközpontokba jutását szolgáló, a föld felszíne alá telepített távvezeték hálózat, kb. 1.500 fm hosszúságú nyomvonalon.

A fogyasztói fűtőművekben telepítésre kerülnek korszerű lemezes hőcserélők, a kapcsolódó és szükséges vízgépészeti szerelvényekkel, mérő- és elszámoló eszközökkel, az alábbi méretekben:

A fejlesztés várható, számszerűsíthető eredményei:

A projekt évente több, mint 2 millió m3 földgázt vált ki 62.563 GJ geotermikus energiaforrással, a többlet villamos munka felhasználást is figyelembe véve évente 4.050,83 tonnával mérsékelve Szeged városának ÜGH (CO2evk) terhelését. A beépített csúcs kút kapacitás 8.374 MW (120 m3/h, 90/30 °C maximális hőlépcső esetén).

Események

feltöltés alatt ...


Galéria