Széchenyi2020

Szeged, Szilléri hőkörzet geotermikus hőellátása

Projektadatok

A projekt címe: Szeged, Szilléri hőkörzet geotermikus hőellátása
A projekt azonosító száma: KEHOP-5.3.2-17-2017-00022
A támogatás összege: 1 108 725 135 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 60%
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.03.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.05.31.


A projekt leírása

A geotermikus hőtermelő rendszer megvalósítása során elkészül a kitermelő és a két darab visszasajtoló kút, kiépül a teljes termálvezetékhálózat, kiépül a teljes kútgépészet, a hőközpontokban a lemezes hőcserélők, a teljes erősáramú tápellátás, megtörténik a gyengeáramú vezérlőrendszer beüzemelése és a teljes rendszer tesztüzeme.

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége:

A projektet a Geo Hőterm Korlátolt Felelősségű Társaság, a Szegedi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma fogja megvalósítani legkésőbb 2023.05.31-ig.

Szeged termálenergetikai potenciálja a terület geotermikus adottságának és megyeszékhely koncentrált hőpiacának köszönhetően kiemelkedően jó. Ennek megfelelően a felső-pannon termálvízkészlet balneológiai és kertészeti hasznosításának jelentős hagyományai vannak a városban és környékén – a távfűtésben való energetikai felhasználás azonban számos környékbeli település úttörése után csak az utóbbi években vett igazán lendületet. 2011-ben két geotermikus kaszkádrendszer is létesült a városban, melyek elsősorban egyetemi, kisebb részben önkormányzati, állami épületek hőellátását végzik a belvárosban és Újszegeden. A két, korszerű technológiával kivitelezett és szakértő háttérrel működtetett rendszer kedvező üzemi tapasztalata alapján a termálenergia hasznosításának ügye mára Szegeden is elérte azt a penetrációs szintet, hogy az energetikai függetlenséget és tisztább levegőt nyújtó mélységi geotermia hadra fogása városi szintű igényként fogalmazódik meg, amikor nagy szennyezők kiváltása, elavult rendszerek energetikai korszerűsítése a cél. Ezek közül a legjelentősebb a 27 ezer lakást, azaz a lakosság közel 50%-át ellátó, kizárólagosan gázüzemű távfűtési rendszer, mely a város legnagyobb gázfogyasztója és egyben Szeged levegőjének legnagyobb szennyezője.

A városi távhőellátás Szilléri-városrészi rendszerében a hő termelése alapvetően földgáz alapú központi fűtőműben történik. Az éves gáz felhasználás – az elmúlt három év átlagában – 165.689 GJ (4.873.206 m3), a gázdíj-költsége pedig közel nettó 356 millió Ft.

A Vajda utcai Felsőváros I. jelű (F I.) távfűtőműben 4 db HOVAL TKDR-5000 típusú (az egyik kazán selejtezés előtt áll) és 1 db Viesmann Vitoplex 300 típusú gázkazán biztosítja a hőenergiát 24 MW beépített csúcsteljesítménnyel. A hat elmenő fűtőkör 2.370 lakást lát el és méretezési hőlépcsője 130/70 °C, a tényleges üzemi előremenő hőmérséklet maximum 95 °C. A HMV előállítása a fűtőműben történik korszerű lemezes hőcserélőkkel, tehát négyvezetékes rendszer üzemel a körzetben.

A Retek utcában telepített, T VIII jelű fűtőműben 6 db SLT-3 típusú gázkazán található, összesen 14 MW csúcs hőteljesítménnyel. A négy elmenő fűtőkör 1.568 lakást lát el, méretezési hőlépcsője 130/70 °C, a ténylegesen alkalmazott üzemi hőlépcső 95/70 °C. A HMV előállítása a fűtőműben, hőcserélőkkel történik, tehát négyvezetékes rendszer üzemel a körzetben.

Az Erős János utcában létesült, T III jelű fűtőműben kazán nincs, a létesítmény a Felsőváros I-es jelű fűtőműből kapja a fűtési hőenergiát távvezetéken keresztül. A kimenő három hőellátó áramkör 1.074 lakást lát el, a méretezési hőlépcső 95/70 °C A fűtőműben történik a HMV előállítása, korábban az üzemen kívül helyezett 2 db JMS-616 típusú gázmotorral, jelenleg hőcserélőkkel.

A fejlesztés során mélyülő 2000 m talpmélységű termálvíz termelő kútból 1.750 – 1.950 m körüli mélységből maximum 120, átlagosan 70 m3/h hozamú és 90 °C hőmérsékletű termálközeg várható. A termelő termálkút kijelölt helyszíne a Pentelei sor és a városi körtöltés közötti Zápor tó partja.

A visszasajtoló kutak, 1.800 m előirányzott talpmélységgel a tápéi városrészhez tartozó Csap utcában lévő szabad terület két végében kerülhet lemélyítésre.

A Pannon homokkő rezervoárra települő két visszasajtoló kút helyszínéül választott területtel szembeni egyik fő elvárás az volt, hogy mindegyik kijelölt kút helyszín rendelkezik a kútépítéshez szükséges „elérhető közelségű” infrastrukturális lehetőségekkel, nagy terjedelmű gépekkel megközelíthető területekkel és biztosíthatók a kútépítés általános építési feltételei.

A projekt további részét képezi a termálközeg visszasajtoló kutakhoz jutását biztosító, valamint a termál hőenergiát a fogyasztói hőközpontba (Felsőváros I-es távfűtőműbe) jutását szolgáló, a föld felszíne alá telepített távvezeték hálózat, kb. 2.100 fm hosszúságú nyomvonalon.

A fogyasztói fűtőművekben telepítésre kerülnek korszerű lemezes hőcserélők, a kapcsolódó és szükséges vízgépészeti szerelvényekkel, mérő- és elszámoló eszközökkel.

A fejlesztés várható, számszerűsíthető eredményei:

A projekt évente több, mint 2.2 millió m3 földgázt vált ki 69.229 GJ geotermikus energiaforrással, a többlet villamos munka felhasználást is figyelembe véve évente 4.482,44 tonnával mérsékelve Szeged városának ÜGH (CO2evk) terhelését. A beépített csúcs kút kapacitás 8.374 MW (120 m3/h, 90/30 °C maximális hőlépcső esetén).

Események

feltöltés alatt ...


Galéria