Széchenyi2020

Szeged, Rókus II. hőkörzet geotermikus hőellátása

Projektadatok

A projekt címe: Szeged, Rókus II. hőkörzet geotermikus hőellátása
A projekt azonosító száma: KEHOP-5.3.2-17-2017-00021
A támogatás összege: 1 040 871 880 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 60%
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.03.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.07.15.


A projekt leírása

A geotermikus hőtermelő rendszer megvalósítása során elkészül a kitermelő és a két darab visszasajtoló kút, kiépül a teljes termálvezetékhálózat, kiépül a teljes kútgépészet, a hőközpontokban a lemezes hőcserélők, a teljes erősáramú tápellátás, megtörténik a gyengeáramú vezérlőrendszer beüzemelése és a teljes rendszer tesztüzeme.

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége:

A projektet a Geo Hőterm Korlátolt Felelősségű Társaság, a Szegedi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma fogja megvalósítani legkésőbb 2023.07.15-ig.

Szeged termálenergetikai potenciálja a terület geotermikus adottságának és megyeszékhely koncentrált hőpiacának köszönhetően kiemelkedően jó. Ennek megfelelően a felső-pannon termálvízkészlet balneológiai és kertészeti hasznosításának jelentős hagyományai vannak a városban és környékén – a távfűtésben való energetikai felhasználás azonban számos környékbeli település úttörése után csak az utóbbi években vett igazán lendületet. 2011-ben két geotermikus kaszkádrendszer is létesült a városban, melyek elsősorban egyetemi, kisebb részben önkormányzati, állami épületek hőellátását végzik a belvárosban és Újszegeden. A két, korszerű technológiával kivitelezett és szakértő háttérrel működtetett rendszer kedvező üzemi tapasztalata alapján a termálenergia hasznosításának ügye mára Szegeden is elérte azt a penetrációs szintet, hogy az energetikai függetlenséget és tisztább levegőt nyújtó mélységi geotermia hadra fogása városi szintű igényként fogalmazódik meg, amikor nagy szennyezők kiváltása, elavult rendszerek energetikai korszerűsítése a cél. Ezek közül a legjelentősebb a 27 ezer lakást, azaz a lakosság közel 50%-át ellátó, kizárólagosan gázüzemű távfűtési rendszer, mely a város legnagyobb gázfogyasztója és egyben Szeged levegőjének legnagyobb szennyezője.

A városi távhőellátás Rókus városrészi rendszerében a hő termelése két alapvetően földgáz alapú központi fűtőműben történik. Az éves gáz felhasználás – az elmúlt három év átlagában – 108.003 GJ (3.176.559 m3), a gázdíj-költsége pedig közel nettó 232 millió Ft.

A Rókusi távfűtőműben 4 db LHD-1200, 2 db Viessmann 300 és 1 db Viessmann 200 típusú gázkazán biztosítja a hőenergiát 40MW beépített csúcsteljesítménnyel. A 4 elmenő fűtőkör méretezési hőlépcsője 130/70 °C, a tényleges előremenő hőmérséklet maximum 95 °C. A fűtőműben kerül előállításra az I-III. fűtési körökhöz tartozó lakásállomány használati melegvize (HMV), amely külön HMV távvezetékpáron cirkulál a fogyasztói hőközpontokhoz (négy vezetékes rendszer). A IV. fűtőkörhöz tartozó fogyasztóknál saját hőközpontokban történik a HMV előállítása, itt csak fűtőköri távvezeték települt, amelyben nyáron is fűtővíz kering a lokális HMV előállítás hőszükséglete biztosításához (két vezetékes rendszer).

A fűtési vezeték rendszerekben változó tömegáramú szabályozással a mindenkori igények szerinti szolgáltatás történik. A HMV rendszer állandó nyomással biztosítja a változó fogyasztói igények kielégítését.

A fejlesztés során mélyülő 2000 m talpmélységű termálvíz termelő kútból 1.750 – 1.950 m körüli mélységből maximum 120, átlagosan 70 m3/h hozamú és 90 °C hőmérsékletű termálközeg várható. A termelő termálkút kijelölt helyszíne a Puskás utcában, az Arany János Általános Iskola melletti szabad terület.

Az egyik visszasajtoló kút 1.800 m előirányzott talpmélységgel valószínűleg a a Körtöltés utca végénél lévő városi szabad területen, míg a másik visszasajtoló termálkút, szintén 1.800 m előirányzott talpmélységgel a Csáky József utca végénél lévő szabad területen kerül lemélyítésre.

A Pannon homokkő rezervoárra települő két visszasajtoló kút helyszínéül választott területtel szembeni egyik fő elvárás az volt, hogy mindegyik kijelölt kút helyszín rendelkezik a kútépítéshez szükséges „elérhető közelségű” infrastrukturális lehetőségekkel, nagy terjedelmű gépekkel megközelíthető területekkel és biztosíthatók a kútépítés általános építési feltételei.

A projekt további részét képezi a termálközeg vízgépházba, illetve a visszasajtoló kutakhoz jutását szolgáló, a föld felszíne alá telepített távvezeték hálózat, ~1.725 fm hosszúságú nyomvonalon.

A fűtőmű kibővített vízgépházában telepítésre kerül egy 8,4 MW maximális hőkapacitású, korszerű lemezes termál hőcserélő, a kapcsolódó és szükséges vízgépészeti szerelvényekkel, mérő- és elszámoló eszközökkel.

A fejlesztés várható, számszerűsíthető eredményei:

A projekt évente több, mint 2.1 millió m3 földgázt vált ki 64.829 GJ geotermikus energiaforrással, a többlet villamos munka felhasználást is figyelembe véve évente 4.197,55 tonnával mérsékelve Szeged városának ÜGH (CO2evk) terhelését. A beépített csúcs kút kapacitás 8.374 MW (120 m3/h, 90/30 °C maximális hőlépcső esetén).

Események

feltöltés alatt ...


Galéria