Szeged, Rókusi hőkörzet geotermikus hőellátása

Projekt adatok:

A Kedvezményezett(ek) neve: Geo Hőterm Kft., Szegedi Távfűtő Kft.
Pályázó neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt címe: Szeged, Rókusi hőkörzet geotermikus hőellátása
A projekt azonosító száma: KEHOP-5.3.2-17-2017-00007
A támogatás összege (Ft): 1 083 613 632 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 60%
Összköltség (Ft): 1 806 022 720 Ft
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.09.28.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.09.27.
Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2022.12.30.

A projekt során egy távvezetéki kör létesül, ami a termál kutakat köti össze a fűtőműnél települő termál hőcserélőkkel (ez a termál távvezeték).

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége:
GEO Hőterm Kft.
6724 Szeged, Bakay Nándor u. 24. G épület 1. em. 12.
Szegedi Távhő Kft.
6700 Szeged, Vág utca 4.

A projektet a Geo Hőterm Kft, a Szegedi Távfűtő Kft. és az Építési és Közlekedési Minisztérium konzorciuma fogja megvalósítani legkésőbb 2022.09.27-ig.

A projekt részletes leírása:

A Szeged Rókusi városrészének lakótelepeit ellátó fűtőműben mintegy 40 MW hőkapacitással 160 TJ fűtési és használati melegvíz (HMV) előállítási hőenergia szolgáltatás történik földgáz bázison, 95/70 °C-os hőlépcsőjű távvezetéki körökön. A fogyasztók belső fűtési rendszereinek hőlépcsői 90/70 °C, 80/60 °C, a hőszigeteléssel ellátott épületek esetében 60/40 °C méretezésűek. A városrészt ellátó fűtőmű a 25 szigetüzemű kazánházból álló városi távfűtő rendszer legnagyobb teljesítményű kazánházai közé tartozik, 40 MW névleges beépített kazán kapacitású. A fűtőművek éves gáz felhasználása az elmúlt három év átlagában 183.863 GJ (5.407.735 m3), a gázdíj-költsége pedig közel nettó 409 millió Ft. A fűtőműben jelentős részben elavult gázkazánok állítják elő a hőenergiát, amely indirekt módon, hőcserélők közbeiktatásával, fűtővíz közvetítésével, kétvezetékes (előremenő / visszatérő) elosztó távvezeték hálózaton keresztül kerül a fogyasztói hőközpontokba. Itt felszálló vezetékek osztják el lakásonként a fűtőközeget. A távvezetékpárban keringető szivattyúk biztosítják a fűtőközeg folyamatos cirkulációját.

A körzetben a HMV előállítása is központilag történik: a távfűtőművekben felmelegített HMV a fűtő távvezeték mellé fektetett távvezetékpáron keringetve jut el a fogyasztókhoz. A fűtési vezeték rendszerekben változó tömegáramú szabályozással a mindenkori igények szerinti szolgáltatás történik. A HMV rendszer állandó nyomással biztosítja a változó fogyasztói igények kielégítését.

A fejlesztés során mélyülő termálvíz termelő kútból 1.750 – 1.950 m körüli mélységből maximum 120, átlagosan 70 m3/h hozamú és 90 °C hőmérsékletű termálközeg várható. A termelő termálkút kijelölt helyszíne az Újrókusi fűtőmű melletti szabad terület (EOV koordinátái: 103 810 és 734 045).

A Pannon homokkő rezervoárra települő két visszasajtoló kút helyszínéül választott területtel szembeni egyik fő elvárás az volt, hogy légvonalbeli távolsága a termelő kúttól – egymásra hatásuk minimalizálása céljából – minél nagyobb legyen, (minimum 1.000 fm), valamint a két visszasajtoló kút közötti távolság is legalább 500 fm legyen. A visszasajtoló termál kutak városi környezetben, részben zöld övezetben nyernek elhelyezést. Az egyik (VS-1) a Szeged Pláza parkolójának területén (EOV koordinátái: 102 970 és 733 215) mélyül, míg a másik (VS-2) a Régi Posta út lakóházak melletti szabad területen kerül kiképzésre (EOV koordinátái: 103 975 és 732 815).

A projekt során egy távvezetéki kör létesül, ami a termál kutakat köti össze a fűtőműnél települő termál hőcserélőkkel (ez a termál távvezeték).

Események:

A projekt kezdeti fázisában 2019. szeptember 5-én ünnepélyes nyitó rendezvényre került sor.

>>Meghívó <<