Széchenyi2020

Szeged, Észak 1/B (Gyöngyvirág u.) hőkörzet geotermikus hőellátása

Projektadatok

A Kedvezményezett(ek) neve: Geo Hőterm Kft., Szegedi Távfűtő Kft.
A projekt címe: Szeged, Észak 1/B (Gyöngyvirág u.) hőkörzet geotermikus hőellátása
A projekt azonosító száma: KEHOP-5.3.2-17-2017-00020
A támogatás összege: 1 134 047 904 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 60%
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.03.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.12.31.


A projekt leírása

A geotermikus hőtermelő rendszer megvalósítása során elkészül a kitermelő és a két darab visszasajtoló kút, kiépül a teljes termálvezetékhálózat, kiépül a teljes kútgépészet, a hőközpontokban a lemezes hőcserélők, a teljes erősáramú tápellátás, megtörténik a gyengeáramú vezérlőrendszer beüzemelése és a teljes rendszer tesztüzeme.

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége:

A projektet a Geo Hőterm Korlátolt Felelősségű Társaság, a Szegedi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság és az Építési és Közlekedési Minisztérium konzorciuma fogja megvalósítani legkésőbb 2022.12.31-ig.

Szeged termálenergetikai potenciálja a terület geotermikus adottságának és megyeszékhely koncentrált hőpiacának köszönhetően kiemelkedően jó. Ennek megfelelően a felső-pannon termálvízkészlet balneológiai és kertészeti hasznosításának jelentős hagyományai vannak a városban és környékén – a távfűtésben való energetikai felhasználás azonban számos környékbeli település úttörése után csak az utóbbi években vett igazán lendületet. 2011-ben két geotermikus kaszkádrendszer is létesült a városban, melyek elsősorban egyetemi, kisebb részben önkormányzati, állami épületek hőellátását végzik a belvárosban és Újszegeden. A két, korszerű technológiával kivitelezett és szakértő háttérrel működtetett rendszer kedvező üzemi tapasztalata alapján a termálenergia hasznosításának ügye mára Szegeden is elérte azt a penetrációs szintet, hogy az energetikai függetlenséget és tisztább levegőt nyújtó mélységi geotermia hadra fogása városi szintű igényként fogalmazódik meg, amikor nagy szennyezők kiváltása, elavult rendszerek energetikai korszerűsítése a cél. Ezek közül a legjelentősebb a 27 ezer lakást, azaz a lakosság közel 50%-át ellátó, kizárólagosan gázüzemű távfűtési rendszer, mely a város legnagyobb gázfogyasztója és egyben Szeged levegőjének legnagyobb szennyezője.

A városi távhőellátás északi-városi rendszerében a hő termelése alapvetően földgáz alapú központi fűtőműben történik. Az éves gáz felhasználás – az elmúlt három év átlagában – 250.116 GJ (7.356.353 m3), a gázdíj-költsége pedig közel nettó 557 millió Ft.

Az Agyagos utcai fűtőműben 4 db LHF-7000 és 1 db LHF-10000 típusú gázkazán található, összesen 42,5 MW csúcs hőteljesítménnyel. Az öt elmenő fűtőkör méretezési hőlépcsője 130/70 °C, a ténylegesen alkalmazott üzemi hőlépcső 95/70 °C. A HMV előállítása a fűtőműben, illetve a Makkosházi szivattyúházban történik (1.480 kW hőteljesítményű gázmotor üzemen kívül), tehát négyvezetékes rendszer üzemel a körzetben.

A VI-es fűtőkör látja el a Makkosházi városrészt. Az ellátó rendszer hőközpontja a Gyöngyvirág és Agyagos utcák kereszteződésében helyezkedik el. Innen két fűtőkör látja el a városrészben lévő lakásokat (I-es körön 1.185 db, a II-es körön 1.848 db), amelyek az Agyagos utcai távfűtőmű szolgáltatásának 60%-át teszik ki. Itt történik a HMV előállítása is, 600 kw hőkapacitású hőcserélő biztosítja a 91.243 m3/év mennyiségben. Az új, tervezett termálkör itt fog csatlakozni a távhőrendszerhez.A körzetben a használati melegvíz(HMV) előállítása is központilag történik: a távfűtőművekben felmelegített HMV– a fűtő távvezeték mellé fektetett - másik távvezetékpáron keringetve jut el a fogyasztókhoz.

A fűtési vezeték rendszerekben változó tömegáramú szabályozással a mindenkori igények szerinti szolgáltatás történik. A HMV rendszer állandó nyomással biztosítja a változó fogyasztói igények kielégítését.

A fejlesztés során mélyülő 2000 m talpmélységű termálvíz termelő kútból 1.750 – 1.950 m körüli mélységből maximum 120, átlagosan 70 m3/h hozamú és 90 °C hőmérsékletű termálközeg várható. A termelő termálkút kijelölt helyszíne a Gyöngyvirág és Agyagos utcák kereszteződésében lévő zöld terület.

Az egyik visszasajtoló kút 1.800 m előirányzott talpmélységgel valószínűleg a Lomnici és Körtöltés utcák találkozásánál lévő városi szabad területen, míg a másik visszasajtoló termálkút, szintén 1.800 m előirányzott talpmélységgel a Körtöltés és Agyagos utcák találkozásánál található szabad területen kerül lemélyítésre.

A Pannon homokkő rezervoárra települő két visszasajtoló kút helyszínéül választott területtel szembeni egyik fő elvárás az volt, hogy mindegyik kijelölt kút helyszín rendelkezik a kútépítéshez szükséges „elérhető közelségű” infrastrukturális lehetőségekkel, nagy terjedelmű gépekkel megközelíthető területekkel és biztosíthatók a kútépítés általános építési feltételei.

A projekt további részét képezi a szekunder fűtőközeg makkosházi szivattyúházba jutását szolgáló, illetve a használt termál közeget a visszasajtoló kutakhoz juttatását biztosító, a föld felszíne alá telepített távvezeték hálózat, ~1.000 fm hosszúságú nyomvonalon.

A makkosházi szivattyúházban, telepítésre kerülnek korszerű lemezes termál hőcserélők, a kapcsolódó és szükséges vízgépészeti szerelvényekkel, mérő- és elszámoló eszközökkel.

A fejlesztés várható, számszerűsíthető eredményei:

A projekt évente több, mint 2.3 millió m3 földgázt vált ki 70.877 GJ geotermikus energiaforrással, a többlet villamos munka felhasználást is figyelembe véve évente 4.589,15 tonnával mérsékelve Szeged városának ÜGH (CO2evk) terhelését. A beépített csúcs kút kapacitás 8.374 MW (120 m3/h, 90/30 °C maximális hőlépcső esetén).

Események

feltöltés alatt ...


Galéria