Széchenyi2020

Szeged, Belvárosi hőkörzet geotermikus hőellátása

Projektadatok

A projekt címe: Szeged, Belvárosi hőkörzet geotermikus hőellátása
A projekt azonosító száma: KEHOP-5.3.2-17-2017-00019
A támogatás összege: 1 130 716 327 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 60%
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.03.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.09.30.


A projekt leírása

A geotermikus hőtermelő rendszer megvalósítása során elkészül a kitermelő és a két darab visszasajtoló kút, kiépül a teljes termálvezetékhálózat, kiépül a teljes kútgépészet, a hőközpontokban a lemezes hőcserélők, a teljes erősáramú tápellátás, megtörténik a gyengeáramú vezérlőrendszer beüzemelése és a teljes rendszer tesztüzeme.

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége:

A projektet a Geo Hőterm Korlátolt Felelősségű Társaság, a Szegedi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma fogja megvalósítani legkésőbb 2022.09.30-ig.

A projekt részletes leírása

Szeged termálenergetikai potenciálja a terület geotermikus adottságának és megyeszékhely koncentrált hőpiacának köszönhetően kiemelkedően jó. Ennek megfelelően a felső-pannon termálvízkészlet balneológiai és kertészeti hasznosításának jelentős hagyományai vannak a városban és környékén – a távfűtésben való energetikai felhasználás azonban számos környékbeli település úttörése után csak az utóbbi években vett igazán lendületet. 2011-ben két geotermikus kaszkádrendszer is létesült a városban, melyek elsősorban egyetemi, kisebb részben önkormányzati, állami épületek hőellátását végzik a belvárosban és Újszegeden. A két, korszerű technológiával kivitelezett és szakértő háttérrel működtetett rendszer kedvező üzemi tapasztalata alapján a termálenergia hasznosításának ügye mára Szegeden is elérte azt a penetrációs szintet, hogy az energetikai függetlenséget és tisztább levegőt nyújtó mélységi geotermia hadra fogása városi szintű igényként fogalmazódik meg, amikor nagy szennyezők kiváltása, elavult rendszerek energetikai korszerűsítése a cél. Ezek közül a legjelentősebb a 27 ezer lakást, azaz a lakosság közel 50%-át ellátó, kizárólagosan gázüzemű távfűtési rendszer, mely a város legnagyobb gázfogyasztója és egyben Szeged levegőjének legnagyobb szennyezője.

Szeged Belváros városrészében lévő távfűtött épületek távhőellátásában kapják a hőenergiát. A rendszert két távfűtőmű látja el. A fűtőművekben telepített részben avult gázkazánok állítják elő az időjárás függvényében szükséges hőenergiát, amely indirekt módon, hőcserélők közbeiktatásával, fűtővíz közvetítésével, kétvezetékes elosztó távvezeték hálózaton keresztül (az egyik az előremenő, a másik a visszatérő vezeték) kerül a fogyasztói hő-központokba. Itt, felszálló strangok osztják el lakásonként a fűtőközeget. A távvezetékpárban keringető szivattyúk biztosítják a fűtőközeg folyamatos cirkulációját, így hő-ellátás állandóságát. Az újrókusi városrész a fűtőműtől való nagy távolsága miatt, saját rásegítő szivattyúházat kapott, amely a rendszer gazdaságos hidraulikai viszonyait szolgálja.

A körzetben a használati melegvíz(HMV) előállítása is központilag történik: a távfűtőművekben felmelegített HMV– a fűtő távvezeték mellé fektetett - másik távvezetékpáron keringetve jut el a fogyasztókhoz.

A fűtési vezeték rendszerekben változó tömegáramú szabályozással a mindenkori igények szerinti szolgáltatás történik. A HMV rendszer állandó nyomással biztosítja a változó fogyasztói igények kielégítését.

A Szeged Belváros városrészének távfűtött épületeit ellátó fűtőművekben az alábbiak alapján történik a hőenergia előállítása: A Tisza Lajos krt. 36-38 szám alatti társasház pincéjében található távfűtőműben 8 db Viessmann Vitocrossal 200 CM2 típusú gázkazán biztosítja a hőenergiát 2,8 MW beépített csúcsteljesítménnyel. A hőközpont a környező társasházakat látja el és méretezési hőlépcsője 90/70 °C. A hőközpont csak fűtési hőenergiát szolgáltat, a HMV előállítása önállóan történik a házakban, tehát kétvezetékes rendszer üzemel a körzetben. A Török u. 3. szám alatti távfűtőműben 2 db SLT-3 típusú és 2 db MVT-1000 típusú gázkazán található, összesen 4,76 MW csúcs hőteljesítménnyel. A három elmenő fűtőkör a környező közintézményeket és a Rákóczi téri Kormányhivatal épületét látja el, méretezési hőlépcsője 90/70 °C. A HMV előállítása a fűtőműben a kisebb teljesítményű MVT kazánokkal, hőcserélő közvetítésével történik, tehát négyvezetékes rendszer üzemel a körzetben.

A körzetben a HMV előállítása is központilag történik: a távfűtőművekben felmelegített HMV a fűtő távvezeték mellé fektetett távvezetékpáron keringetve jut el a fogyasztókhoz. A fűtési vezeték rendszerekben változó tömegáramú szabályozással a mindenkori igények szerinti szolgáltatás történik. A HMV rendszer állandó nyomással biztosítja a változó fogyasztói igények kielégítését.

A fejlesztés során mélyülő 2000 m talpmélységű termálvíz termelő kútból 1.750 – 1.950 m körüli mélységből maximum 120, átlagosan 70 m3/h hozamú és 90 °C hőmérsékletű termálközeg várható. A termelő termálkút kijelölt helyszíne a Huszár utca 1. szám alatti ipari terület (25382/1 helyrajzi szám).

Az egyik visszasajtoló kút 1.800 m előirányzott talpmélységgel ugyanazon telephely másik végében, míg a másik visszasajtoló termálkút, szintén 1.800 m előirányzott talpmélységgel a Kenyérgyári út – Vásárhelyi Pál út – Bakay Nándor utca által körül határolt ipari szabad területen kerülhet lemélyítésre.

A Pannon homokkő rezervoárra települő két visszasajtoló kút helyszínéül választott területtel szembeni egyik fő elvárás az volt, hogy mindegyik kijelölt kút helyszín rendelkezik a kútépítéshez szükséges „elérhető közelségű” infrastrukturális lehetőségekkel, nagy terjedelmű gépekkel megközelíthető területekkel és biztosíthatók a kútépítés általános építési feltételei.

A projekt további részét képezi a termálközeg visszasajtoló kutakhoz jutását biztosító, valamint a termál hőenergiát a fogyasztói hőközpontba (Tisza L. krt. 36-38., Török u. 3. szám alatti távfűtőművekbe) jutását szolgáló, a föld felszíne alá telepített távvezeték hálózat, kb. 3.100 fm hosszúságú nyomvonalon.

A fogyasztói fűtőművekben telepítésre kerülnek korszerű lemezes hőcserélők, a kapcsolódó és szükséges vízgépészeti szerelvényekkel, mérő- és elszámoló eszközökkel.

A fejlesztés várható, számszerűsíthető eredményei:

A projekt évente több, mint 2.1 millió m3 földgázt vált ki 70.660 GJ geotermikus energiaforrással, a többlet villamos munka felhasználást is figyelembe véve évente 4.575,1 tonnával mérsékelve Szeged városának ÜGH (CO2evk) terhelését. A beépített csúcs kút kapacitás 8.374 MW (120 m3/h, 90/30 °C maximális hőlépcső esetén).

Események

feltöltés alatt ...


Galéria